Tlf.: +47 479 80 050 | post@byggenheim.no

byggenheim_logo.png
MENY

OM BYGGENHEIM


I namnet Byggenheim ligg det at vi ikkje berre bygger hus eller bustader.
Med nærleik, tryggleik og tillit vil vi vere med å bygge din heim.
Byggenheim har kontor i Fosnavåg i Herøy kommune.
Byggenheim er forhandlar av URBANHUS i kommunane: Sula, Skodje, Giske,
Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Ørsta og Volda.

Leveranse

Frå Urbanhus
Frå Urbanhus

Alle prisane husa er prisa ut i frå std leveransebeskriving. Denne finn du i katalogen til Urbanhus. Kvar leveranse kan tilpassas saman med deg som kunde.

 

 

 

 

 

 

Utdrag frå Urbanhus:

Standard treleveranse over grunnmur

Vinduer og terrassedører
NorDan Tre – hvit innside og hvit utside

Ytterdører
NorDan Løven CYD 801G – valgfri farge fra NCS – standard håndtak

Biingang
NorDan Løven CYD 801 – valgfri farge fra NCS – standard håndtak

Innerdører
Scanflex Trend 1 – hvit, standard håndtak

Trapper
Trapperingen Fennikel – hvitmalt med eiketrinn og stålspiler.

Garasjeport
Hørmann – Horisontal profil M hvit med håndholdt portåpner

Miljø og sikkerhet

Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning – inkludert i prisen for hovedleilighet og ev. bileilighet. Leveres av lokal forhandler!

Sentralstøvsuger – inkludert i prisen for hovedleilighet. Leveres av lokal forhandler!

Sikkerhet mot brann – leveres av lokal forhandler/elektriker!

Generelt

Innvendige overflater
Innvendig vegg- og takflater leveres i gips klar for maler. Utførelse forutsetter at maler benytter hjørneforsterkning av type Ultra Flex el tilsvarende.
Baderomsvegger er dimensjonert for fliselegging. Våtromsgulv er dimensjonert og nedsenket for påstøp (thermostøp) Gulv under parkett leveres med fuktbestandig 22mm sponplater.

Listverk
Overgang vegg/tak og vegg/vindussmyg bygges i gips uten listverk. Rundt dører og mot gulv leveres fabrikkmalt 15x70/15x48 glattkantlist.

Energikrav
Boligen leveres iht TEK 17. Ønskes høyere energiklasse, f. eks. lavenergi klasse B, avtales dette med lokal forhandler. TEK 17 stiller krav om alternativ energikilde for oppvarming, f.eks. varmepumpe, biobrensel osv.  Innervegger og bjelkelag leveres isolert med hhv 70 og 150 mm isolasjon.

Krav til utførelse
Boligen skal tilfredsstille tekniske krav i TEK 17. Normalkrav i henhold til NS 3420/Byggforsk 520.008- Toleranser, legges til grunn for avviksvurdering viss ikke annet er angitt. Utførelse skal være i henhold dokumenterte og anerkjente løsninger og detaljer, f. eks. anbefalinger fra Sintef/Byggforsk. 

Ikke medtatt i leveransen
Kjøkken- og baderoms innredning, garderobeskap, parkett og flis samt fag som grunn- og betong, maler, rørlegger, elektriker etc. kommer i tillegg. Ved andre materialvalg samt totalleveranse for bygget, følger egen leveransebeskrivelse fra forhandler!

Vi gir deg gjerne pris på nøkkelferdig hus!

Tegninger
Tegningene inneholder elementer som ikke er del av en normal leveranse, så som møbler, pipe, sanitærutstyr, sol- og regnskjermer, beplanting og terrengtrapper.

Priser
Alle priser er veiledende og vil variere ut fra lokale forhold, bl.a. beliggenhet, klima og lokalt prisnivå. Underentreprenørfag som grunn- og betong, teknisk og maler bl.a. vil prises av forhandler. Endelig og bindende tilbud som vil danne grunnlag for kontrakt blir utarbeidet av den aktuelle forhandler. Alle priser vil jevnlig, uten forutgående varsel bli justert for endringer i prisnivået for materialer og lønninger.

Justering
Det tas forbehold om når som helst å justere tegninger, utførelse, dimensjoner, materialvalg og priser etc i den grad det finnes hensiktsmessig.

Endringer
Det er mulig å tilpasse alle våre kataloghus ut fra kundens ønsker og behov.
Eventuelle endringer avtales med din nærmeste forhandler. Leveransebeskrivelse og pris vil justeres i forhold til endringsarbeidet.

Byggenheim AS


Rådhusgata 1, 6090 Fosnavåg

Tlf.: +47 479 80 050 
post@byggenheim.no

REFERANSER         VÅRE HUS         OM BYGGENHEIM